GPS
WGS84: N 56° 40.0771', E 16° 16.3021'
Decimal: 56.668, 16.2717

Telefon nummer tävingsdagar


Ansvarig hemsida: Marina Ginman 0733681887  marina.ginman@live.se

Styrelsen

Styrelsen
Ordförande: Sven-Erik Lorentzon
Vice ordförande: Marina Ginman
Sekreterare: Pernilla Hecht Karlsson
Kassör: Maria Engman
Ledamot: Stefan Carlsson
Ledamot: Nettan Bengtsson
Ledamot : 
Suppleant: 
Suppleant: 

Valberedning: Caroline Svensson
Valberedning: Liselotte kindeland
Sammankallande Valberedning: