Här ser du när det är din tur att stå i garderoben!

 
Hej!
 
För att klubben ska kunna bedriva tävlingar i den utsträckning som görs idag krävs att vi medlemmar hjälps åt, därför kommer alla att få hjälpa till i garderoben.
 
Om det skulle vara så att ni inte kan den dagen ni är uppsatt har ni själva ansvar att byta den med någon annan medlem.
 
Bekräfta till garderobsansvarig att ni kommer infinna er alternativt vilken ersättare som kommer att vara i garderoben senast en vecka innan.
-          Josefina Aronsson (070- 57 958 56) eller
-          Caroline Svensson (070- 92 116 06)
 
 
Rutin för garderoben på restaurang Spiken:
-          Det är lämpligt att vara minst två personer beroende på hur mycket gäster det är. Stäm av med ansvarig innan.
-          Kassan ansvarar ordförande Malin Borg för och hon ser också till att den är på plats vid 16.30.
-          Ett glatt humör, hela och rena, ni är dem första som besökarna träffar och vi representerar Kalmartravet!
-          Kontrollera att galgarna hänger i ordning innan gästerna kommer.
-          Garderobsavgiften ligger på 20 kr/jacka oavsett om de hänger på en galge. Det går bra både kontant och med swish.
-          Garderoben måste vara bemannad hela kvällen med minst en person.
-          Det är slut när alla jackorna är borta och Malin Borg ser till att kassan tas omhand.

Garderobslista  våren 2019

 

Datum     Restaurangen   öppnar
 Pass 1                                                                            Pass 2
26 jan       13.00  Fam Hecht                  16.00   Fam Mårtensson
8 feb         16.30   Fam kindeland         19.00   Fam Aronsson
22 feb      16.30   Fam Svensson           19.00   Fam Sörmlind
10 mars   13.00  Fam Klingsell           19.00    Fam Göransson
29 mars   16.30  Fam Birkerud            19.00    Fam Högqvist
12 april    16.30  Fam Borg                     19.00    Fam Sjöberg
26 april    16.30  Fam Larsson             19.00    Fam Rasmusen
3 maj        16.30  Fam Engman            19.00     Fam Sjöström
17 maj       16.30  Fam Ginman            19.00    Fam Grönskog